สถานที่ตั่งศาลอาญา

ศาลอาญา ถือได้ว่าเป็นศาลกระบวนการยุติธรรมมีไว้สำหรับตัดสินคดีความที่มีการกระทำความผิดทุกอย่างที่มีความเสื่อมเสียต่อสังคมและครอบครัวและผู้อื่น ซึ่งหน้าที่ของศาลหลักๆ แล้วจะเป็นตัวกลางคอยตัดสินความไม่ยุติธรรมทุกอย่างเรา ซึ่งในประเทศไทยเองและต่างประเทศก็ต่างมีศาลยุติธรรมมากมายที่แตกต่างกันออกไปซึ่งศาลก็แบ่งออกไปตามคดีความสำคัญ เพราะว่าหน้าที่และแผนกของการทำงานก็ย่อมไม่เหมือนกันนั้นก็เป็นเพราะ ให้ความยุติธรรมที่เท่าเทียมกัน ซึ่งในประเทศไทยนั้นศาลในประเทศนั้นที่ขึ้นชื่อก็เห็นจะเป็นศาลอาญารัชดา ที่มีใจอยู่ย่านใจกลางเมืองกรุงเทพที่เราสามารถเดินทางไปสะดวกสบายเพราะว่ามีการเดินรถได้หลากลายเส้นทางนั่นก็คือ รถไฟฟ้าใต้ดิน รถเมย์ และรถอื่นอีกด้วย

ศาลอาญา รัชดา

www.leolinks.com