ศึกษาพฤติกรรมเข้าข่ายผิดกฎหมายอาญา

Illegal-Thai.2

Illegal-Thai

การอยู่ร่วมกันในสังคมแน่นอนว่าการปฏิบัติตามกฎหมายถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใส่ใจอย่างมาก เพราะไม่อย่างนั้นสังคมที่อยู่ร่วมกันก็จะไม่มีความสุข เมื่อไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ปัญหาต่างๆ ที่ตามมาก็จะเกิดขึ้นโดยที่กลายเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศได้ในอนาคต นั่นจึงจำเป็นที่ทุกๆ ประเทศจะต้องกำหนดบทกฎหมายขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนในประเทศปฏิบัติในสิ่งที่ควรจะเป็น และกฎหมายอาญาเองก็ถือเป็นกฎข้อบังคับอย่างหนึ่งที่ทุกๆ คนจะต้องทำตาม

ความหมายโดยทั่วไปของกฎหมายอาญา ก็คือ ก็หมายที่ทางรัฐได้บทบัญญัติขึ้นเพื่อกำหนดเป็นลักษณะของการกระทำที่ถูกให้เป็นความผิด รวมไปถึงได้มีการกำหนดบทลงโทษทางอาญาเอาไว้สำหรับความผิดนั้นๆ ด้วย เป็นตัวกฎหมายที่ได้ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่าสิ่งไหนที่ควรกระทำและสิ่งไหนที่ไม่ควรกระทำ ซึ่งโดยทั่วไปนั้นก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่ควรทำและสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ เหมือนกับเป็นบทบัญญัติง่ายๆ แต่เป็นสิ่งที่ค่อนข้างเคร่งครัดในการที่จะปฏิบัติตาม และคือพฤติกรรมง่ายๆ ที่เข้าข่ายผิดกฎหมายอาญาอย่างแน่นอน

  1. การทำร้ายร่างกายอันมีเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บหรือเสียชีวิต – แน่นอนว่าการทำร้ายร่างกายถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอาญาที่ค่อนข้างชัดเจน เนืองจากถือเป็นการทำร้ายคนอื่นที่ทำให้เขาต้องมีอาการบาดเจ็บทางร่างกาย และจิตใจ รวมไปถึงถ้าเป็นขั้นร้ายแรงโดยการทำให้เสียชีวิตก็จะยิ่งโดนกฎหมายลงโทษค่อนข้างหนักเลยทีเดียว เป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายอาญาโดยตรงไม่มีข้อแม้หรือข้อแก้ตัวใดๆ ทั้งสิ้น
  2. การพูดจาให้ร่าย ส่อเสียด หรือหมิ่นประมาท – การพูดจาในลักษณะของการให้ร้ายคนอื่น พูดจาส่อเสียด หรือพูดไปในทางที่ทำให้คนอื่นเกิดความเสียหายนั้นถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายทางอาญาด้วยเช่นเดียวกัน เพราะเหมือนกับว่าเป็นการทำให้คนอื่นเข้าใจผิดบุคคลๆ นั้นและจะทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียง ซึ่งพฤติกรรมนี้เป็นสิ่งที่จะต้องได้รับโทษตามกฎหมายด้วยเช่นเดียวกัน
  3. การลักทรัพย์ จี้ปล้น ผู้อื่น – ตรงจุดนี้กฎหมายได้บัญญัติเอาไว้อย่างชัดเจนว่าการลักทรัพย์ หรือการจี้ปล้น เป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียทรัพย์ถือว่าเป็นคดีอาญาและจำเป็นต้องโดนลงโทษตามกฎหมายอาญาโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น
  4. การหน่วงเหนี่ยวกักขังทำให้ผู้อื่นขาดเสรีภาพ – ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาด้วยเช่นเดียวกัน เพราะถือว่าพฤติกรรมลักษณะนี้มีความจงใจที่จะทำให้ผู้อื่นขาดอิสรภาพทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงไม่สามารถกระทำได้

นี่เป็นตัวอย่างพฤติกรรมที่เข้าข่ายผิดกฎหมายอาญา ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นสิ่งที่สามัญสำนึกของคนทั่วไปรู้กันดีว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำอย่างยิ่ง