กฎหมายการปกครองของประเทศไทยคืออะไร

www.leolinks.com

 

กฎหมายก็คือกฎที่ทางประเทศ หรือ เจ้าหน้าที่บังคับให้ประชาชนปฏิบัติตามหากใครไม่ทำตามแล้วก็จะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายในแต่ละประเทศจะมีกฎหมายที่แตกต่างกันออกไป  กฎหมายแบ่งออกได้หลายประเภท แต่วันนี้ผมจะมาพูดถึง กฎหมายปกครอง ก็คือ  เป็นกฎหมายที่อยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่ปกครองต่าง หรือ หน่วยงานการปกครอง แต่การที่จะใช้อำนาจในด้านการปกครองนี้จะต้องเป็นบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ หรือ หน่วยงานการปกครองเท่านั้นจึงจะสามารถใช้ได้ แต่การใช้อำนาจปกครองแบบนี้ก็มีข้อยกเว้นเฉพาะเจ้าหน้าที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานแล้วจะไม่สามารถใช้ได้ อย่างเช่น เจ้าหน้าที่ถูกปลดออก , ลาออก , เกษียณ เป็นต้น

สำหรับบุคคลที่สามารถใช้กฎหมายปกครองนี้ได้เช่น บุคคลที่มีสัญญาการปกครองจากรัฐ  และถ้าเกิดมีเหตุพิพาทก็จะต้องขึ้นศาลปกครองแต่การที่จะขึ้นศาลปกครองก็ต้องสาเหตุอีกเช่นกันก็คือ คู่กรณีจะต้องทำงานอยู่หน่วยงานการปกครองทั้งเอกชน หรือ รัฐบาล ,เจ้าหน้าที่ปกครอง , หน่วยงาน และก็ผู้ที่ฟ้องศาลปกครองที่เป็นผู้เสียหายตาม พ.ร.บ. มาตรา 42 วรรคหนึ่ง เท่านั้น การจัดระเบียบการปกครองนั้นจะแบ่งส่วนได้ดังนี้ทั้งทาง กระทรวง , ทบวง , กรม เป็นต้น ซึ่งองค์กรที่กล่าวไว้จะมีความเกี่ยวพันกับราษฎร ในส่วนของ กฎหมายปกครองจะจัดให้อยู่ในหมวดหมู่ของ กฎหมายหมายมหาชน

กฎหมายการปกครองในประเทศไทยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญของประเทศเป็นอย่างมากเพื่อที่จะทำให้ประเทศนั้นมีกฎระเบียบสังคมภายในประเทศให้ดีขึ้น กฎหมายในบ้านเรานั้นมีมากมายถ้าหากประชาชนในประเทศปฏิบัติตนเคารพกฎหมายมากขึ้นก็จะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เจริญมากขึ้นลดความวุ่นวายในทุกๆ เรื่องได้ดีกว่าเดิม ราษฎรจะมีความสุขมากกว่าเดิม หากคุณสนใจด้านการปกครองสามารถหาซื้อหนังสือมาอ่านศึกษาได้ เพราะประเทศไทยได้มีนักเขียนนักวิชาการในด้านอย่าง ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ , ดร. ประยูร กาญจนดุล , ดร. ชาญชัย แสวงศักดิ์ และมีอีกหลายคนเป็นนักวิชาการระดับ ดร. เป็นผู้เขียนโดยตรงให้ได้ศึกษากันอย่างละเอียด